Produkter

Lösningsmedelsburna produkter
Vår strävan är att ge våra kunder produkter med högsta kvalité, kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Produkterna ska överträffa kundernas krav, behov och förväntningar.
Läs vidare om resp. produktgrupp genom att klicka på beteckningen till höger 

Vattenburna produkter
“Coating concept for the future”.
Framtidens produkter är med största sannolikhet vattenburna. Våra produkter är samlade under beteckningen HYDRO .
Idag kan vi i stort sett ersätta våra lösningsmedelsburna med vattenburna produkter men som de flesta vet är det förbehandling och befintlig målningsprocess som styr om detta låter sig göras.
Läs vidare om resp. produktgrupp genom att klicka på beteckningen höger

Specialprodukter
Special, kundanpassade och designade produkter är en växande marknad för oss, här räknar vi också in en del produkter för den produkt målande plastindustrin.
Vi känner aldrig det är ett hinder utan en styrka att tillverka små volymer av produkter enligt våra kunders behov, krav och önskemål.
Som exempel kan vi nämna
Strukturfärg till Tahcografer (ABS plast)
Softfeelingprodukter
Effektfärger till smidesprodukter
Linjemarkeringsfärger
Bättringsfärg eller Touch Up-färger till alla marknader.